Opravljen prvi izkop za naravovarstveni izobraževalni center LZ Koper.