Predstavitev

Lovska zveza Koper je samostojna, prostovoljna, nepridobitna lovska naravovarstvena organizacija, ki deluje v interesu svojih članic oz. lovskih družin in drugih društev, katera dejavnost je povezana z divjadjo in varstvom narave. Notranja organiziranost in delovanje zagotavlja samostojnost, demokratično odločanje in uspešno doseganje ciljev pri varstvu in trajnostni rabi naravnega okolja, divjadi in drugih prostoživečih živalskih vrst v ravnovesju z bivalnimi in prehranskimi možnostmi.

Lovsko poslanstvo uveljavljamo tudi na področju kinologije, strelstva, ekologije in kulture. Pomembno pa je tudi sodelovanje z sosednimi lovskimi organizacijami (2001- Sporazum z Lovačkim savezom Istrske Županije in leta 2008 skupni mednarodni javni razpis IPA).

banner1

Naš najvišji organ je Občni zbor, katerega sestavljajo predstavniki lovskih družin naše zveze. Naloge Občnega zbora in tekočo problematiko vodi upravni odbor. Zvezo vodi in zastopa predsednik. Lovska zveza Koper je članica LZ Slovenije, njene članice delujejo in izvajajo strokovno lovsko poslanstvo v Primorskem lovsko upravljalnem območju, kjer nas zastopajo v UO Franko Germanis (predsednik) in Izidor Cankar. V NO nas zastopa Janko Brezovnik, mag. Notranji medsebojni odnosi se urejajo na podlagi Pravil lovske zveze Koper, pridruženih pogodb članic, Etični kodeks slovenskih lovcev in ostala veljavna zakonodaja.

Poslanstvo

Lovsko poslanstvo uveljavljamo tudi na področju kinologije, strelstva, ekologije in kulture.

Ekologija

Pomembno je, da smo do narave odgovorni in da zanjo skrbimo. Slovenski lovci so neumorni v svojih prizadevanjih za varstvo narave, zato da bi dosegli svoj cilj vsako leto opravijo na milijon ur prostovoljnega dela.

Strelstvo

Lovska puška je nepogrešljiv lovčev pripomoček pri izvajanju lova s katerim se skrbi za naravno ravnovesje populacij divjadi. Zato, da lovci orožje varno uporabljajo, skrbimo tudi z različnimi izobraževanji in preizkusi.

Kinologija

Lovci si svojega poslanstva in življenja ne znamo predstavljati brez naših zvestih pomočnikov lovskih psov. Za učinkovito delo morajo lovski psi, opraviti različne preizkušnje pred kinološkimi sodniki.

Kultura

Smo tudi umetniški ustvarjalci. Od slikarjev, fotografov, kiparjev, rezbarjev, pevcev, oponašalcev jelenovega rukanja. Podpiramo in sodelujemo s ponosom na področju lovske kulture – Lovskim pevskim zborom Dekani.

Vodstvo

Lovske zveze Koper
VEČ O VODSTVU

Fabio Steffe

Predsednik

Članice

Lovske zveze Koper

Vas zanima najem lovskega centra Lovske zveze Koper?